Th3 072016
 
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH PASTEUR LOC NGUỒN NƯỚC TỰ NHIÊN QUA CA LỌC BARRIER

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH PASTEUR LOC NGUỒN NƯỚC TỰ NHIÊN QUA CA LỌC BARRIER

Chứng nhận WQA: Water Quality Association - WQA, một tổ chức có uy tín hàng đầu thế giới kiểm định về chất lượng nước, hoạt động phi lợi nhuận trên toàn cầu

CERT_METTEM_new 20.11.2014-page-002

Công nghệ lọc nước của Barrier đạt Chứng nhận con dấu vàng WQA: Water Quality Association - WQA, một tổ chức có uy tín hàng đầu thế giới kiểm định về chất lượng nước, hoạt động phi lợi nhuận trên toàn cầu

Các sản phẩm lọc nước của Barrier đạt Chứng nhận con dấu vàng WQA: Water Quality Association – WQA, một tổ chức có uy tín hàng đầu thế giới kiểm định về chất lượng nước, hoạt động phi lợi nhuận trên toàn cầu.

TUV ISO 9001

TUV ISO 9001-page-002 TUV ISO 9001-page-003 TUV ISO 9001-page-004 TUV ISO 9001-page-005 TUV ISO 9001-page-006

TUV ISO 9001

 

 

  One Response to “Chứng chỉ chứng nhận sản phẩm lọc nước Barrier”

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Bộ gõ AVIM-Reloaded