Th3 042016
 

Barrier Water Filter

 

TẢI CATALOG

Nội dung Catalog:

– Giới thiệu công ty Barrier

– Giới thiệu các mẫu Bình lọc nước (Ca lọc nước)

– Giới thiệu các loai lõi lọc

– Giới thiệu công nghệ NANO PLUS và ULTRA STOP

– Giới thiệu hệ thống lọc gắn dưới tủ bếp

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Bộ gõ AVIM-Reloaded