Th6 262012
 

Công ty TNHH MTV KOVIN – Nhà nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng có chất lượng cao tại Việt Nam, là công ty thương mại hợp tác với Hàn Quốc, hoạt động trên lĩnh vực thương mại 2 chiều, xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Bộ gõ AVIM-Reloaded