Th3 232012
 
TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ MELA
Mua 1 tặng 1 đối với

 Chương trình được thực hiện từ ngày 22/03 đến 05/04/2012
TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ VINATEX
Bình nước Caroni 1.5l giá 20.000
 Duy nhất vào ngày 24/03/2012

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Bộ gõ AVIM-Reloaded