Th5 112011
 

Chào các bạn, Google là công cụ tìm kiếm tuyệt vời nhất cho đến thời điểm bây giờ. Google có rất nhiều tính năng, nhiều kiểu tìm kiếu khác nhau. Tôi tổng hợp lại một số kiểm tìm kiếm mà chúng ta hay dùng nhất

1. Tìm kiếm cơ bản

– Đơn giản nhất là gõ từ mà chúng ta cần tìm, chẳng hạn bạn gõ chảo caroni thì nó sẽ hiện lên tất cả những gì liên quan đến chảo Caroni. Bạn gõ từ kovin thì nó sẽ hiện lên toàn bộ những gì liên quan đến Kovin, trong đó có thông tin về công ty Kovin

– Khi tìm chữ công ty Kovin bằng cách gõ từ kovin, có một số kết quả liên quan đến Serbia, bạn không muốn tìm những gì liên quan đến Serbia thì bạn gõ kovin -serbia , những kết quả có chữ serbia sẽ bị loại, kết quả tìm kiếm sẽ tốt hơn.

– Khi bạn chỉ muốn tìm cả cụm từ, ví dụ Công ty Kovin, bạn chỉ cần thêm dấu ngoặc kép “công ty kovin”, tất cả các trang web có cụm từ Công ty Kovin viết liền nhau sẽ hiện ra.

– Bí quyết còn lại là tùy thuộc vào khả năng thêm bớt từ của bạn để đạt được kết quả bạn muốn.

2. Tìm trong một website:

– Ví dụ bạn chỉ muốn tìm chảo trong website kovin.vn, bạn gõ chảo site:kovin.vn, tất cả những thông tin về chảo trong website kovin.vn sẽ hiện ra.

3. Tìm file theo loại file:

– Ví dụ bạn muốn tìm file văn bản word có từ Thời gian. Bạn gõ thời gian filetype:doc

4. Tính toán như máy tính bỏ túi:

Bạn gõ phép tính vào và google sẽ tính cho bạn. 4 phép tính cộng trừ nhân chia sẽ là + – * /

Ví dụ (1+1)/3

5. Tìm bản đồ, đĩa điểm:

Ví dụ bạn cần tìm bản đồ thành phố Hồ Chí Minh bạn gõ bản đồ hồ chí minh

Bạn vào bản đồ có thể gõ tên địa điểm hoặc tên đường phố ví dụ cần tìm đường Trường Sơn bạn gõ trường sơn.

Một tính năng hay dùng nữa là tìm máy ATM trên bản đồ bạn gõ tên ngân hàng và ATM. Ví dụ vcb atm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Bộ gõ AVIM-Reloaded