Bồn tiểu nam không dùng nước

Bồn tiểu nam không dùng nước

  Sử dụng hệ thống van đặc biêt: Sau khi tiểu van sẽ khóa lại chặn toàn bộ nước tiểu và mùi, không cần dội nước thường xuyên Đã được công nhận bằng sáng chế Không tốn nước dội, tiết kiệm chi phí nước và bảo vệ môi trường. Thay thế van sau 100.000 lần tiểu […]