Nồi chảo bếp từ

3
Chảo chống dính điện từ QAK20

Bạn có thể tiết kiệm tới 50% chi phí đun nấu hàng tháng với sản phẩm nồi chảo dành cho bếp điện từ của Kova. Như các bạn biết thì bếp điện từ rất tiết kiệm năng lượng. Nhưng các bạn cần phải có nồi chảo dành cho bếp điện từ. Với Chảo chống dính Bếp từ cao [...]

3
QAK26_1

Bạn có thể tiết kiệm tới 50% chi phí đun nấu hàng tháng với sản phẩm nồi chảo dành cho bếp điện từ của Kova. Như các bạn biết thì bếp điện từ rất tiết kiệm năng lượng. Nhưng các bạn cần phải có nồi chảo dành cho bếp điện từ. Với Chảo chống dính Bếp từ cao [...]

1
Nồi Ceramic Bếp Từ Kova

Bạn có thể tiết kiệm tới 50% chi phí đun nấu hàng tháng với sản phẩm nồi chảo dành cho bếp điện từ của Kova. Như các bạn biết thì bếp điện từ rất tiết kiệm năng lượng. Nhưng các bạn cần phải có nồi chảo dành cho bếp điện từ. Với Nồi Ceramic Bếp [...]

www.kovin.vn